Skip to main content
Category

Yerelden Barış

Ağustos 2020’de başladığımız Yerelden Barış projemiz özellikle Türkiye’de ama bir bütün olarak dünyada hakim olan ana akım barış yapma çabalarının kısıtlarını yeniden düşünme ihtiyacına dayanıyor. Halihazırda hakim olan liberal ve siyasal aktör merkezli barış yapma çabalarına Türkiye’den, en temelde Türkiye’deki Kürt sorunu için öneriler getirmeyi amaçlıyoruz. Bunu ise Anadolu ve Mezopotamya’da yaşayan etnik, dini ve/ya mezhepsel grupların barış içinde bir arada yaşamaya dayalı tarihsel tecrübelerini açığa çıkarmak ve bunu ırkçılık ve cinsiyetçilikten arındıracak öneriler geliştirmek gibi iki temel ayak üzerine inşa ediyoruz. Bu çerçevede çalışmayı iki aşamalı olarak planladık: İlk aşamada blog yazıları ile bu konuda düşünmek isteyen kişilerle beraber konunun geniş kapsamını tartışacağız. İkinci aşamada ise, bu blog yazılarından seçeceğimiz yazıları, değindikleri konuyu daha derinlemesine tartıştıkları bir kitap makalesine çevirmesini isteyeceğiz. Böylelikle barışı radikalleştirmenin yerelden olanaklarına odaklanan bir kolektif kitap oluşturmayı planlıyoruz.


Bu proje Haklara Destek Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile yürütülmektedir. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla Demokrasi, Barış ve Alternatif Politikalar Araştırma Derneği’ne aittir ve Avrupa Birliği’nin ve/veya Haklara Destek Programı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.