TOPLUMSAL CİNSİYET KARŞITI ANLATILARLA MÜCADELE

Başlangıç Tarihi: 01 Mayıs 2023 –

Narratives Network Initiative (NNI) desteği ve Havle Kadın Derneği, SPoD ve Pozitif Dayanışma ortaklığında yürüttüğümüz “Toplumsal Cinsiyet Karşıtı Anlatılarla Mücadele” projesiyle son on yılda ivme kazanarak toplumsal alana yayılan ve kadınların ve LGBTİ+’ların yaşamlarını tehlikeye atan toplumsal cinsiyet karşıtı anlatılarla mücadele edebilecek donanıma sahip, toplumsal hareketler arası bir ittifak kurmayı hedefliyoruz.

Bu ittifak ataerkillik, dini yanlış yorumlar, toplumsal değerler ve güvenlikleştirmeci söylemler üzerinden meşrulaştırılan “normal olan” ve marjinalleştirilmiş toplumsal cinsiyet kimlikleri arasındaki yapay karşı kutupluluk anlayışını yıkacak ve başta kadınlar ve LGBTİ+’lar, HIV ile yaşayanlar ve Müslüman kimliğine sahip olanlar olmak üzere tüm marjinalleştirilmiş toplulukların haklarını tanıyan/saygı duyan olumlu ve kapsayıcı bir karşı anlatı inşa edecektir. İnşa edilen bu karşı anlatıyla çatışmadan beslenen ve çatışmayı derinleştiren zararlı anlatılara toplumsal barış talebini sahiplenen güçlendirici alternatifler yaratılacaktır.

Bu proje DEMOS, Havle Kadın Derneği, SPoD ve Pozitif Dayanışma ittifakının aynı ortak amaçla güncel olarak yürüttüğü iki projeden biridir. SPoD’un koordinasyonunda yürütülen ve Nebula Fund tarafından desteklenen bir diğer projeyle kolektif bir biçimde toplumsal cinsiyet karşıtı söylemleri dönüştürmek üzere oluşturulan yol haritasının hangi araçlarla, kimlerle ve ne şekillerde uygulanabileceğini NNI kapsamında ele alıyor olacağız. Nebula ve NNI projeleri eş zamanlı olarak yürütülecek ve ittifakın ortak amaçlarının gerçekleşmesi için birbirini destekleyecek.