Skip to main content

KADINLARIN BARIŞ MÜCADELESİ

  • Kitap | Kadınların Barış Mücadelesinde Dünya Deneyimleri: Sırbistan, Kosova, Sri Lanka, Suriye

Başlangıç Tarihi: Mart 2016 | Bitiş Tarihi: Mayıs 2017

Savaştan doğrudan,  yoğun olarak ve özgün bir biçimde etkilenen, ancak çatışma dönemlerinin farklı süreçlerinde barış mücadelesi yürüten aktivistler olarak da öne çıkan kadınlar çoğu örnekte var olan güçlü kadın mücadelelerine rağmen resmi barış müzakerelerine dahil edilmeyip, politik karar alma süreçlerinden dışlanıyor. Bu dışlanma, bu çalışmamızda da bir kez daha ortaya koyduğumuz üzere, toplumlar için yaşamsal düzeyde kötü sonuçların ortaya çıkmasının sebebi oluyor. Dünyanın pek çok örneği gösteriyor ki, savaşın temelinde yatan sebep ne olursa olsun, kadın bakış açısını içermeyen barış süreçleri eksik kalıyor ve kalıcı bir toplumsal barış inşasıyla sonuçlanmıyor. Savaşın bitişi ile sona eren şiddet başka bir biçime evriliyor ve bu şiddet çoğu zaman kadınlara yöneliyor. Geçmişle yüzleşilmeden, tabular ve inkarlarla yeni dönem başlatılmaya çalışılıyor ve böylece toplumlardaki adaletsizlik ve eşitsizlik devam ediyor. Bu büyük toplumsal sorunlar çözülmemiş oldukları için savaşın sonlanması gerçek bir toplumsal barışı getirmiyor ve yapısal şiddet sürüyor.

Dünyanın farklı yerlerinde savaşa, milliyetçiliğe ve tekçiliğe karşı direnen, barış için mücadele eden kadınların hikayelerini dinlemenin ve ortaklıklar ile farklılıkları anlamanın Türkiye’de barış için çabalayan kadınlar için de ilham verici olacağını düşünüyor, kitabımızın bu doğrultuda okunacağını diliyoruz.

Bu kitap Sivil Düşün AB Programı Aktivist Desteği kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır. Bu kitap içeriğinin sorumluluğu tamamıyla DEMOS Demokrasi, Barış ve Alternatif Politikalar Araştırma Derneği’ne aittir ve AB’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

Bu kitabın ikinci baskısı Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Derneği Türkiye Temsilciliği’nin katkıları ile hazırlanmıştır.

Bu kitapta yer alan görüşler tamamıyla DEMOS Demokrasi, Barış ve Alternatif Politikalar Araştırma Derneği’ne aittir; Avrupa Birliği ya da FES Derneği Türkiye Temsilciliği’nin görüşlerini temsil etmez

Alıcı adı: Demokrasi Barış ve Alternatif Politikalar Araştırma Derneği
(İsmin tamamı sığmayabiliyor, sığdığı kadarını yazabilirsin. DEMOS kısaltmasıyla gönderilen tutarlar iade oluyor.)

Banka: İş Bankası 

Şube: Akay/Ankara (4201)

IBAN: TR23 0006 4000 0014 2011 3048 27