Biz Kimiz?

Demokrasi, Barış ve Alternatif Politikalar Araştırma Derneği (DEMOS), 2015 yılında, sosyal bilimler alanında çalışan ve bilgi üretimini ortaklaştırmayı amaçlayan kişiler tarafından Ankara merkezli olarak kuruldu. Kurulduğu günden bu yana geniş anlamıyla barış çalışmaları etrafında araştırmalar yaptı, Türkiye ve dünyadan örnekleri inceledi. Bunları yaparken toplumsal cinsiyet bakış açısını merkeze aldı.

DEMOS, toplumsal barışın tesis edildiği, bütün kimliklerin eşitlik içinde yaşadığı bir toplum hayal eder. Bu doğrultuda araştırmalar, analizler ve çeviriler yapar ve bunları paylaşır.  DEMOS  hak özneleri, toplumsal barış mücadelesi veren örgütler, aktivistler ve araştırmacılar için ve onlarla birlikte eleştirel ve erişilebilir bilgi üretir. Bu bilgiyi basılı ve dijital yayınlar, podcast’ler, konferanslar, atölyeler, seminerler vb. aracılığıyla paylaşır. DEMOS böylece hak öznelerini ve tabanda toplumsal barış mücadelesi veren örgütleri güncel tartışmalardan, eleştirel yaklaşımlardan ve alandaki uluslararası gelişmelerden haberdar eder, destekler ve öznelerle birlikte güçlenme için çalışır.

İlkelerimiz

Toplumsal cinsiyet perspektifi

DEMOS toplumsal cinsiyeti ayrı bir çalışma alanı olarak değil, tüm çalışma alanlarını kesen bir temel eksen olarak ele alır ve kadın ve/veya LGBTİ+’ların deneyimlerini görünür kılacak kapsayıcı bir toplumsal cinsiyet perspektifi benimser.

Özne odaklılık

Hak temelli yaklaşımın üzerine inşa ettiğimiz özne odaklılık uyarınca DEMOS bilgi üretiminde de hak öznesini odağa alır, öznelerin çeşitli ve kesişimsel failliklerine alan açar ve hak mücadeleleriyle dayanışır.

Tabandan yukarı bakış

DEMOS, kalıcı barışın ancak tabandan yukarı bir bakış açısı benimsenerek ve toplumsal grupların kendi pratikleri esas alınarak gerçekleşebileceğini kabul eder.