Skip to main content
HaberlerYerelden Barış

BLOG YAZILARI İÇİN ÇAĞRI! Barışı Radikalleştirmek: Yerelden Barışın Olanakları

Yazar: 19 Ağustos 2020Mart 18th, 2022No Comments4 ' okuma süresi

Demokrasi, Barış ve Alternatif Politikalar Araştırma Derneği (DEMOS), Barışı Radikalleştirmek: Yerelden Barışın Olanakları temasına odaklanan blog yazılarınızı bekliyor! 

Barış meselesi, bir talebin karşılığı ya da sonucu olmaktan ziyade, emek odaklı bir mücadele alanı olarak düşünüldüğünde dinamik bir tartışma zeminini mümkün kılar. DEMOS’un uzun soluklu Yerelden Barış projesinin bu ilk aşamasında, Türkiye akademisinde  az incelenmiş bir konu olan yerelden barış inşa etmenin olanaklarını tartışmak istiyoruz. Hakim konumunu sürdüren tepeden inmeci ve devlet merkezli barış inşası anlayışına karşı, yerelden barışı çalışmak isteyen kişileri bir araya getirmeyi hedefliyoruz

 

Barışın nasıl inşa edilebileceğine dair arayışlar dünya pratiklerinde genel olarak liberal barış perspektifiyle sınırlandırıldı. Bu perspektif, çatışma yaşayan ülkeleri liberal demokrasinin mekanizmalarıyla “iyileştirmeye” ve onları  nihayetinde Avrupa-merkezci, modernist, “medeni”, kolonyal-liberal dünya düzeninin bir parçası haline getirmeye yoğunlaştı.

 

 

DEMOS olarak, liberal barış anlayışına karşı geliştirilen eleştirel barış çabalarına katkı sunabilmek için, barış nasıl toplumsal ve  dekolonyal hale getirilir sorusunu radikal barış kavramı etrafında düşünmeyi öneriyoruz. Barışı radikalleştirmek, iktidar odaklarının manipülasyonlarına veya yukardan yapılan her türlü “uzlaşı dayatmalarına” karşı, barış inşa süreçlerinin aşağıdan yukarı işlemesiyle mümkündür. Çünkü, toplumsal gruplar arası ilişkiler tarihsel olarak salt çatışma ekseninde ilerlememiştir; çatışmalarla beraber aslında uzun bir zamana yayılmış olan bir arada yaşama pratikleri de gözlemlenebilir. Bu bağlamda, barış inşasını yeniden düşünmek için, hiyerarşik güç ilişkilerinin toplumsal cinsiyet ve ırkla iç içe geçmiş olması üzerine derinlemesine düşünmeye imkan tanıyan post-kolonyal feminist ve dekolonyal perspektifler yol göstericidir. 

 

 

Buraya kadar genel bir çerçevesini belirlediğimiz bu çalışma,  temelde Türkiye’de barış ihtiyacının en acil olduğu Kürt sorununu merkeze alarak, radikal barış perspektifinden toplumsal grupların birbiriyle olan tarihsel ilişkisini barışa kanalize etmenin imkanlarını arayacaktır. Bu minvalde, çalışma için yol gösterici olacağını umduğumuz sorular (bunlarla sınırlı olmamakla beraber) şu şekildedir: 

 

 

  • Türkiye’de etnik/dini toplumsal gruplar arası çatışmaların çözümünde tarihsel olarak hangi mekanizmalar kullanılıyordu? Bu mekanizmaları anlamak için nasıl bir toplumsal cinsiyet okumasına ihtiyaç duyarız?
  • Soykırım ve katliamlar tarihinde toplumsal grupların hafızalaştırma ve zor geçmişle yüzleşme pratiklerinin aşağıdan barış inşasına etkisi ne şekildedir?
  • Özellikle devletin ve diğer iktidar odaklarının milliyetçi, aşiretçi, cinsiyetçi, dinci/mezhepçi vb. söylemlerinin bu yerel barış pratiklerine etkisi nedir? 
  • Türkiye’deki etnik/dini toplumsal grupların kolektif hafızalarına soykırım, kitlesel/kolektif şiddet, katliam, çatışma, kopuş vb. süreçler nasıl yansıdı ve bunları kalıcı, yerelden bir barışa hizmet edecek mekanizmalara dönüştürmek ne kadar mümkün? 
  • Devlet ve diğer iktidar odakları bu gruplar arası ilişkilerin kopma(ma)sı için ne yapıyor? Bu kopuşun üstünlükçü/ırkçı arka planı nedir?
  • Yerelden barışın önünde engel teşkil eden patriarkal ilişkiler nelerdir? 

 

 

Blog çağrısı bu konularda çalışan veya çalışmak isteyen tüm araştırmacıların başvurularına açıktır. Yukarıdaki temaya uygun olan blog yazıları için 200 kelimelik özetlerin, yazar(lar)ın kısa özgeçmişleriyle birlikte 27 Eylül 2020 tarihine dek aşağıdaki e-posta adreslerine iletilmesi gerekmektedir. Gönderilecek yazıların toplumsal cinsiyete duyarlı bir araştırma perspektifine sahip olması önceliğimizdir. 

 

 

Değerlendirme sonuçları 30 Eylül 2020 tarihine dek bildirilecektir. Seçilen özetlerin yazarlarının 30 Ekim 2020 tarihine dek 1000 – 1500 kelimelik blog yazılarını göndermesi beklenmektedir. Gönderilen blog yazıları DEMOS websitesinde yayımlanacak ve yazarlara telif ücreti ödenecektir.

 

 

DEMOS’un Yerelden Barış projesinin sonraki aşamasında kolektif bir kitap hazırlanacaktır. Yayımlanmış blog yazıları arasından bu kitabın temasına uygun olan çalışmalar seçilecek ve yazarlar kitaba dahil edilmek üzere genişletilmiş makale sunmaya davet edileceklerdir. Kitapta yayımlanacak makaleler için ayrıca telif ödenecektir.

 

 

Çağrıya dair sorularınız ve özetlerinizi göndermek için Yasin Sunca ([email protected]) ve Mehtap Tosun ([email protected]) ile iletişime geçebilirsiniz.

 

 

 

 

Bu çağrı Haklara Destek Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla Demokrasi, Barış ve Alternatif Politikalar Araştırma Derneği’ne aittir ve Avrupa Birliği’nin ve/veya Haklara Destek Programı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.

 

 

 

 

Sayfayı PDF olarak görüntüleyin