Skip to main content
Category

ÇATIŞMA DÖNÜŞÜMÜ

Çatışma dönüşümü yaklaşımı, çatışmaları toplumsal yaşamın olağan ve sağlıklı bir parçası olarak görür. Fakat çatışma şiddet içermek zorunda değildir. Buradan hareketle, çatışmaları ortadan kaldırmayı değil, dönüştürmeyi hedefler. Bunun yolu, çatışan özneler arasındaki ilişkileri yapıcı bir şekilde dönüştürmek ve uzun soluklu barış mekanizmaları kurmaya odaklanmaktır. Çatışmayı dönüştürme yaklaşımının temelinde toplumsal çatışmayı değişim için önemli bir dinamik olarak görmek ve çatışmanın temel nedenlerini anlamak yatar. Dönüştürülmesi hedeflenen bu temel nedenler ve onların ortaya çıkardığı toplumsal ilişkilerdir.

Çatışma dönüşümü yaklaşımına göre barış inşası uzun erimli ve yapısal dönüşümü içeren bir süreçtir. Çatışmayı ortaya çıkaran toplumsal ve yapısal koşullar ele alınmadan kalıcı bir barış inşa etmek mümkün olmaz. Bu yaklaşımdan hareketle DEMOS, uzun soluklu bir barışa hizmet edecek çatışma dönüşümü yaklaşımının yapısal eşitsizliklere, toplumsal ilişkilere ve öznelerin talep ve ihtiyaçlarına odaklanarak hayata geçirileceğine inanır.