Skip to main content
Category

TOPLUMSAL HAFIZA

Toplumsal hafıza, sahip olduğu dinamizm itibariyle yaşadığımız çevreden, bu çevrede meydana gelen toplumsal, kültürel ve siyasal dönüşümden ayrı düşünülemez. Bellek, toplumsal ve de politik olarak inşa edilir. Bu sebeple, çatışma çözümü ve barış inşası süreçlerinde hayati bir öneme sahiptir.

DEMOS, muktedirin kendi hakikatini dayattığı, ulusal tarih yazımı gibi mekanizmalar aracılığı ile oluşturulan, statik bir bellek inşasına eleştirel bir perspektifle yaklaşır; hafızanın dinamik bir mücadele alanı olduğunu savunur. Hafızayı özne odaklı bir perspektifle ele alarak kolektif hafızanın da homojen bir yapı göstermediğinin, farklı toplumsal öznelerin farklı toplumsal hafızalara sahip olduğunun altını çizer. Bu farklılıkların gözetilmesi ile; mağdurların adalet talebinin karşılanması, hakikatin ortaya çıkarılması ve kalıcı bir barış inşası süreci mümkün olur.

Alıcı adı: Demokrasi Barış ve Alternatif Politikalar Araştırma Derneği
(İsmin tamamı sığmayabiliyor, sığdığı kadarını yazabilirsin. DEMOS kısaltmasıyla gönderilen tutarlar iade oluyor.)

Banka: İş Bankası 

Şube: Akay/Ankara (4201)

IBAN: TR23 0006 4000 0014 2011 3048 27