Skip to main content

GEÇİŞ DÖNEMİ ADALETİ ATÖLYELERİ/SEMİNERLERİ

Başlangıç Tarihi: 1 Eylül 2020 – 

Ekim-Kasım 2020’de, toplumsal barış üzerine çalışan 16 sivil toplum örgütünün katılımıyla gerçekleştirdiğimiz beş haftalık “Geçiş Dönemi Adaleti Atölyeleri”nde geçiş dönemi adaleti ve toplumsal cinsiyet, geçiş dönemi adaletine yerel yaklaşım, dönüştürücü adalet/onarım ve devam eden çatışmada geçiş dönemi adaleti gibi çeşitli konuları tartıştık. Atölyelerde, çeşitli bağlam ve ülkelerde sivil toplumun GDA süreçlerindeki rolünü inceleme talebi öne çıktı. Bu doğrultuda tasarladığımız ve toplumsal barış üzerine çalışan sivil toplum temsilcilerine açık olan GDA Seminerleri’nde, GDA süreçlerinde yer almış sivil toplum aktörlerinin deneyimlerini dinliyor, moderasyon eşliğinde tartışıyoruz. Seminerlerde yapılan konuşmaların Türkçe özetlerini DEMOS Blog’da yayınlıyoruz.

Geçiş Dönemi Adaleti Atölyeleri ve seminerleri Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Derneği Türkiye Temsilciliği’nin katkıları ile hazırlanmıştır. Atölyelerde yer alan görüşler FES Derneği Türkiye Temsilciliği’nin görüşlerini temsil etmez.