#BarışBirlikteMümkün

DEMOS olarak barış hayalimizi ortaya çıkarmak niyetiyle farklı toplumsal hareketlerden gelen 13 aktiviste ‘feminist barış’a dair 5 soru sorduk. “Feminist barış senin için ne demek?” başlıklı anketimiz aracılığıyla soruları sorarken bir diğer niyetimiz barış için birlikte vermiş olduğumuz mücadeleyi ve mücadelemizin hala devam ettiğini yeniden hatırlamaktı.

Aktivistlerden gelen yanıtlarda Türkiye’de feminist barışın gerçekleştiği bir durumda ortaya çıkacak manzarada kadınların ve LGBTİ+’ların yaşam haklarının korunması başta olmak üzere tüm eşitsizliklerin ve her türlü şiddetin sona erdiği adil, özgürlükçü ve kapsayıcı bir coğrafya beklentisi ön plana çıktı. Biz de #barışbirliktemümkün diyerek bir poster çalışması oluşturduk ve hazırladığımız posterlerde bu manzaradan birkaç kesiti canlandırmak için sanatçı Bilge Emir ile birlikte çalıştık.

Poster çalışmasında ankete gelen yanıtlardakiomuz omuza, kol kola, keyifli, neşeli, coşkulu, dans eden ve kahkaha atan” insanların bir resmini çektik. Bu resimlere mücadelemizden doğan sloganlara da yer vererek özgürlüğün, adaletin ve barışın deneyimlendiği hayalimize sizi ortak etmek istedik. 

Posterlerde yer alan sloganları seçerken birkaç noktadan beslendik: Anketteki sorulara gelen yanıtlarla birlikte 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde kullanılan sloganları harmanladık. Sloganlarımızın bir kısmını doğrudan alıntılandık. Bir kısmını ise mevcut olan ve feminist barış tahayyüllerinde sıkça vurgu yapılan konularla birleştirilerek yeniden yorumladık.

Bu çalışma süresince Türkiye’de barış mücadelesinin önüne set gibi çekilen hukuk dışı ve düşmanlaştırıcı söylemlere ve anlatılara karşı barış mücadelesinin ve talebinin ne kadar güçlü bir geçmiş anlatısı olduğunu ve gelecek hayallerimizi nasıl diri tuttuğunu gördük.

Türkçe, Kürtçe, İngilizce ve Arapça olarak hazırladığımız posterlerle feminist barışa dair mesajlarımızı iletmek ve toplumsal hafızamızın barıştan yana şekillenmesi için görsel kültüre minik bir dokunuşta bulunmak istiyoruz. 

DEMOS’un websitesinden bu posterlerin çıktılarını alarak duvarlara yapıştırabilirsiniz. Sticker olarak bastırabilir veya t-shirt ya da çantaya bastırarak barış ve özgürlük talebimize ortak olabilirsiniz.

Umuyoruz ki bu çalışmayla feminist barış mücadelesini gündemleştirir ve bu yüklü mirasın taşıdığı ilhamı hep beraber paylaşırız!

İngilizce Posterler:

Arapça Posterler:

Kürtçe Posterler: