Skip to main content

TOPLUMSAL CİNSİYET VE BARIŞ: KOLOMBİYA BARIŞ SÜRECİ

Başlangıç Tarihi: 20 Ağustos 2017  | Bitiş Tarihi: 20 Nisan 2018

Kolombiya’daki silahlı çatışmayı bitirmeyi hedefleyen barış anlaşması sonrası devam eden tartışmaların merkezinde, kadın ve LGBTİ hareketinin yoğun uğraşları sonucunda sürece dahil edilen toplumsal cinsiyet bakış açısı yer alıyor. Buradan hareketle bu raporda barış sürecini toplumsal cinsiyet perspektifinden analiz etmeye çalışıyoruz. Toplumsal cinsiyetin dahil edilmesi açısından özgün unsurlar içeren bu sürecin eleştirel analizinin, Türkiye’de barışın imkanlarını farklı bir bakış açısından ele almaya katkı sunacağına inanıyoruz. 

Araştırmamızın odaklandığı temel başlıklar:

  • Geçiş dönemi adaleti mekanizmaları
  • Zorla yerinden edilme, zorla kaybetme ve cinsel şiddet mağdurları için onarım ve tazminat
  • Kadınların ve LGBTİ’lerin barış görüşmeleri sırasında ve sonrasındaki karar alma mekanizmalarına katılımı
  • Yerli, Afro-Kolombiyalı ve siyah kadınların barış görüşmeleri sırasında ve sonrasındaki karar alma mekanizmalarına katılımı
  • Genelde kadın ve LGBTİ’lerin, özelde eski savaşçıların siyasal süreçlere katılımı

Projemizin üzerine kurulu olduğu dört temel ayak:

  • Kolombiya’nın çeşitli şehirlerinde saha çalışması yürütmek: Bu aşama; barış ve toplumsal cinsiyet alanında çalışan yerli, Afro-Kolombiyalı, LGBTİ ve kadın örgütlerinden oluşan taban örgütlerinin temsilcileriyle derinlemesine mülakatları içermektedir.
  • Araştırma sonuçlarına dayalı Türkçe ve İngilizce rapor yayınlamak
  • Türkiye ve yurtdışında yuvarlak masa toplantıları ve atölyelerle araştırma sonuçlarını tartışmak
  • Kolombiya barış sürecinin çevrimiçi bir haritasını ve zaman çizelgesini oluşturmak