Skip to main content
KitapTOPLUMSAL HAFIZA

Çatışmayı Kaydetmek: Arşivler, İnsan Hakları ve Toplumsal Mücadele

Yazar: 18 Aralık 2018Haziran 14th, 2023No Comments2 ' okuma süresi

Çatışmayı Kaydetmek, insan hakları siyasetinin ve kamusal hakikatin üretilme biçimlerinin medya kayıtları ve teknolojik altyapılarla ilişkisine dair bir sorgulamanın ürünü. Kitaptaki makaleler siyasal çatışmaların ve ayrışmanın ciddi boyutlara ulaştığı ve ağır hak ihlallerinin yaşandığı toplumlarda arşiv kayıtlarının geçmişin müzakere edilmesi, adaletin tesis edilmesi ve demokrasi mücadelesi bağlamında nasıl iş gördüklerini tartışıyor. Metinlerin odaklandığı Güney Afrika, Guatemala, Eski Yugoslavya ve İsrail/Filistin; toplumsal ve siyasi yapıları kadar çatışma dinamikleri ve çatışma çözümünde kat edilen yol bakımından da birbirlerinden epeyce farklılık gösteriyor. Bu bakımdan metinlerin her biri kurumsallık, arşivleme pratikleri, devlet kayıtlarının kamuya açılması, arşivlere erişim, kayıtların hukuki niteliği, hakikatin ortaya koyulması, farklı tarihsel ve toplumsal tahayyül olanaklarının açığa çıkarılması gibi konuları tartışarak arşiv kayıtlarının işleyişine dair başka soruları da gündeme getiriyor.

Arşiv çalışmaları, antropoloji, medya çalışmaları, adli bilimler, fotoğraf teorisi, tarihyazımı ve siyaset felsefesi gibi çeşitli alanları kat eden bu metinlerin Türkiye’de yalnızca insan hakları kurumlarının ve aktivistlerinin ya da hak temelli çalışmalar yapan araştırmacıların değil; arşivlerin kültürel, estetik, toplumsal boyutlarıyla ilgilenen sanatçıların ve akademisyenlerin de tartışmalarına ve pratiklerine katkı sunabilmesini umut ediyoruz.

Sayfayı PDF olarak görüntüleyin