Skip to main content
Haberler

Gençlerin Barış Süreçlerine Katılımı: Fırsatlar ve Engeller

Yazar: 3 Aralık 2022Mayıs 17th, 2023No Comments3 ' okuma süresi

Webinar | Gençlerin Barış Süreçlerine Katılımı: Fırsatlar ve Engeller

Türkiye’de sivil toplum, çeşitli toplumsal hareketler ve siyasi partilerle birlikte toplumsal barışın inşası süreçlerini hedefleyen çalışmalar gerçekleştirdi. Türkiye’de toplumsal hareketlerin önemli unsurlarından olan gençlerinse barış inşası süreçlerinde ve bu alanda üretilen çalışmalarda görünürlüğü & temsiliyeti oldukça sınırlıydı. Haziran 2023 seçimleriyle birlikte olası bir barış sürecinin tekrar masaya gelebileceği ve genel seçimlerin yaklaşmasıyla gündeme gelen muhtemel iktidar değişikliğinin bir geçiş sürecine yol açabileceği ihtimalinden hareketle gençlerin bu sürece aktif katılımının teşvik edilmesi gittikçe önemli hale geliyor. 

Geçtiğimiz Şubat ayından bu yana DEMOS Araştırma Derneği olarak, bu ihtiyaç tespitinden hareketle gençlik ve barış ilişkisini tartışmaya açmayı, gençliğin barış süreçlerine katılımını destekleyecek politikaların üretilmesine katkı sağlamayı hedeflediğimiz bir dizi faaliyet planladık. Bunlardan biri de ekim ayı içerisinde düzenlediğimiz “Gençlik ve Barış: Mevcut Durum, İhtiyaçlar ve Hedefler Arama Toplantısı” idi. Gençlik ve barış örgütlerinin deneyim aktarımında bulunduğu, Türkiye’deki mevcut durumu analiz ederek gençlerin barış süreçlerine katılımının desteklenmesine dair ihtiyaçlar üzerine konuştuğu bu toplantıda, ön plana çıkan ihtiyaçlardan biri de helalleşme politikalarıyla gündeme gelen geçiş dönemi adaleti kavramının siyasi bir konjonktürde oy motivasyonuyla tartışılması ve böylece barışın toplumsal bir mesele olduğuna vurguyla politikanın dışında bırakılan, kapsanmayan gençlerin süreçlere dahiliyetinin daha çok gündeme getirilmesi oldu. 

Bu bağlamda, DEMOS olarak bu webinarla “Gençlik ve Barış: Mevcut Durum, İhtiyaçlar ve Hedefler Arama Toplantısı”nda yürütülen tartışmayı bu kez “katılım” kavramını merkeze alarak daha fazla gencin erişebileceği bir zemine taşımayı hedefliyoruz. Politikanın dışında bırakılan gençlerin olası bir barış sürecinde nasıl aktörleşebileceğini ve toplumsal barış mücadelesinin diğer paydaşlarının (siyasi partiler, STÖ’ler, toplumsal hareketler vb.) bu aktörleşme sürecini nasıl destekleyebileceklerini konuşacağız. DEMOS adına açılış konuşmasını Mertcan Doğan’ın yapacağı webinarda konuşmacılarımızdan Berfin Coşkun gençlerin barış inşası süreçlerine katılımını Türkiye’yi mercek altına alarak inceleyecek ve “(a) “Türkiyeli gençler” deyince nasıl bir gruptan bahsediyoruz?; (b) bu grup toplumsal barışa, çözüme nasıl bakıyor? ve (c) gerçekten katılmak istiyorlar mı? (ve nasıl katılıyorlar?)” sorularını tartışacak. Mahmut Şeren ise “Katılımın Kapsayıcılığı ve Kapsayıcı Bir Katılımın Etkisi” başlığı altında farklı kimlik ve deneyimlere sahip gençler için eşit katılımın nasıl mümkün olabileceğine ve kapsayıcı bir katılımın barış sürecini, toplumun genelini ve diğer mekanizmaları nasıl etkileyebileceğine değinecek. 

Webinara kayıt olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

 

Sayfayı PDF olarak görüntüleyin