Skip to main content
Barış ve UzlaşmaKitapTamamlanan Projeler

Kadınların Barış Mücadelesinde Dünya Deneyimleri: Sırbistan, Kosova, Sri Lanka, Suriye

Yazar: 17 Aralık 2016Şubat 2nd, 2023No Comments2 ' okuma süresi

Araştırmacılarımızdan Güneş Daşlı, Nisan Alıcı ve Ulrike Flader tarafından hazırlanan Kadınların Barış Mücadelesinde Dünya Deneyimleri: Sırbistan, Kosova, Sri Lanka ve Suriye adlı çalışma, kadınların barış mücadele deneyimlerine odaklanarak Türkiye’deki mücadeleye bu açılardan katkı sunmayı amaçlıyor.

Tarihsel olarak savaşlar ve çatışmalar farklı toplumsal kesimler için çok boyutlu, karmaşık ve uzun dönemli etkilere sahip olmuştur. Kadınlar, doğrudan savaştan yoğun olarak ve özgün bir biçimde etkilenmekle beraber, çatışma dönemlerinin farklı süreçlerinde barış mücadelesi yürüten aktivistler olarak da öne çıkıyorlar. Buna rağmen çoğu örnekte güçlü kadın mücadeleleri olmasına rağmen kadınlar, resmi barış müzakerelerine dahil edilmeyip, politik karar alma süreçlerinden dışlanmaktadır. Bu dışlanma, bu kitapta da bir kez daha ortaya konduğu üzere, toplumlar için yaşamsal düzeyde kötü sonuçların ortaya çıkmasının sebebi oluyor. Dünyanın pek çok örneği gösteriyor ki, savaşın temelinde yatan sebep ne olursa olsun, kadın bakış açısını içermeyen barış süreçleri eksik kalıyor ve kalıcı bir toplumsal barış inşasıyla sonuçlanmıyor. Savaşın bitişi ile sona eren şiddet başka bir biçime evriliyor ve bu şiddet çoğu zaman kadınlara yöneliyor. Geçmişle yüzleşilmeden, tabular ve inkarlarla yeni dönem başlatılmaya çalışılıyor ve böylece toplumlardaki adaletsizlik ve eşitsizlik devam ediyor. Bu büyük toplumsal sorunlar çözülmemiş oldukları için savaşın sonlanması gerçek bir toplumsal barışı getirmiyor ve yapısal şiddet sürüyor.

Dünyanın farklı yerlerinde savaşa, milliyetçiliğe ve tekçiliğe karşı direnen, barış için mücadele eden kadınların hikayelerini dinlemek; ortaklıkları ve farklılıkları anlamak Türkiye’de barış için çabalayan kadınlar için de ilham verici olacaktır.

Kitabın PDF haline buradan ulaşabilirsiniz.

Sayfayı PDF olarak görüntüleyin