KOLOMBİYA BARIŞ SÜRECİ

Toplumsal Cinsiyet ve Barış: Kolombiya Barış Süreci raporunun görselleştirilmesine dayanan bu çalışmada rarpordaki verilerin görsel bir özetinin ortaya konulması amaçlandı.

 

 Barış sürecinin toplumsal cinsiyet boyutuyla beraber işlendiği zaman çizelgesinde, süreç ana başlıklarıyla ortaya konulurken; barış sürecinin toplumsal cinsiyet haritasında ise çalışma kapsamında görüşülen kadın ve LGBTİ+ örgüt ve aktivistlerin bilgilerine yer verildi. 

 

İnfografiklerle özetlenen bölümde ise, çatışmanın genel bir profili, barış süreci ve anlaşmasının önemli başlıkları, sürecin toplumsal cinsiyet boyutu ve geçiş dönemi adalet mekanizmalarına değinildi.

Zaman Çizelgesi

Barış ve Toplumsal Cinsiyet Haritası