Skip to main content
Haberler

Eleştirel Barış Çalışmaları Konferansı’na başvurularınızı bekliyoruz!

Yazar: 4 Ağustos 2023Ağustos 23rd, 2023No Comments2 ' okuma süresi

Çağrı Metni 

 

Demokrasi, Barış ve Alternatif Politikalar Araştırma Derneği (DEMOS) olarak her yıl gerçekleştireceğimiz Eleştirel Barış Konferansı’nı çağrı metniyle birlikte sizlere büyük bir heyecanla duyuruyoruz!

Konferans Hakkında

Bu yıl ilkini 17 Eylül’de Ankara’da gerçekleştireceğimiz Eleştirel Barış Konferansı; barış inşa süreçlerine dahil edilmeyen dezavantajlı grupların ve hayatta kalanların özne olarak barış-inşa süreçlerinde yer alması gerektiğini savunan Eleştirel Barış Çalışmaları literatürünü birlikte oluşturmaya, tartışmaya ve disiplinlerarası perspektiflerden konuşmaya duyduğumuz ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Eleştirel Barış Çalışmaları alanındaki teori ve pratiği birlikte tartışmak, Türkiye ve dünya örnekleriyle meseleleri ele almak isteyen, eleştirel barış alanında ya da barışı kapsayan interdisipliner alanlarda çalışma yürüten araştırmacıları, öğrencileri, akademisyenleri, sivil toplum uzmanlarını ve gönüllülerini konferansımıza başvurmaya davet ediyoruz.

Başvuru için belirlediğimiz üç ana konu başlığı ve alt başlıkları şu şekilde:

 1. Doğal Afetlerin Toplumsal Barışa Etkisi
 • Doğal afetler, toplumsal barış ve Geçiş Dönemi Adaleti (GDA)
 • 6 Şubat Depremleri
 • Afet sonrası (bir arada) yaşam ve sosyal adalet
 • Afetler ve hafızalaştırma
 • Afet sonrasında iyileştirici ve güçlendirici olanaklar
 1. Barış ve Toplumsal Cinsiyet
 • Barış süreçlerinde toplumsal cinsiyeti ana akımlaştırmak
 • Toplumsal barışın paydaşları olarak kadınlar ve LGBTİ+’lar
 • Toplumsal cinsiyetin barış süreçlerine dahil edildiği dünya deneyimlerini tartışmak
 • Devam eden çatışma koşullarında toplumsal cinsiyet eşitliğini savunmak
 1. Barışı Yerelleştirmek
 • Tabandan yukarıya (bottom-up) bir barış inşasının imkanları, fırsatlar ve engeller
 • Barış inşasında yerel aktörlerin ve taban hareketlerinin rolü ve önemi
 • Mikro düzeyde çatışma dönüşümü, bireyler ve gruplar arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi
 • Toplumsal cinsiyetin tabandan yukarı barış inşa stratejilerine entegre edilmesi

Başvurmak İçin

Eleştirel Barış Konferansı’na başvurmak için yukarıdaki konular odağındaki en az 300, en çok 500 kelimeden oluşan ve içerisinde 5 anahtar sözcük bulunan bildiri özetlerinizi, kısa öz geçmişlerinizle birlikte 3 Eylül 2023 tarihine kadar [email protected] adresine “Eleştirel Barış Konferansı Bildiri Özeti” başlığıyla gönderebilirsiniz.

Başvurusu olumlu sonuçlanan katılımcıların yol ve konaklama masrafları karşılanacaktır.

 

 

Bu konferans Friedrich Ebert Stiftung (FES) Türkiye Temsilciliği desteğiyle gerçekleştirilmektedir.

Sayfayı PDF olarak görüntüleyin