Yayınlar

Ebu Gureyb ve Ötesi: Arzu Makinesinin Bir Genişlemesi Olarak İşkence

“Dante’nin Ali’ye yönelik işkenceyi çarpıcı bir biçimde betimlemesi, berbat işkence manzaralarını simgesel bir tarzda hatırlatır. Ne yazık ki böylesi işkenceler, günümüz dünyasında da şu ya da bu düzeye kadar gerçekleşmektedir. Yakın dönemde Ebu Gureyb ve Guantanamo hapishanelerindeki vahşi işkencelere tanıklık ettik. Mahkumlara yalnızca, yukarıda sözü edilen cezayı andıran fiziksel suistimaller uygulanmakla kalınmamış, ayrıca cinsel istismarda da bulunulmuştu.”

07/12/2015

Katalonya’dan Yükselen Bağımsızlık Rüzgârı

“28 Eylül’de, Katalonya’da bölgesel seçimler gerçekleştiğinde ve Katalonya’nın bağımsızlığı üzerinden kurulan bir ittifak olan Junts pel Sí (Evet İçin Birlikte) birinci parti olarak seçimlerden çıktığında, neredeyse uzun zamandır Türkiye toplumunu birleştiren bir ortak sevinç sosyal medyaya hâkim oldu. Sanki Katalanlar bağımsız olsa “biz” de kazanacaktık. Üstelik bu algı, ilginç bir şekilde farklı etnik ve ideolojik kimlikleri de kesiyor, farklı platformlarda farklı “biz”ler ortaya çıkabiliyordu. Barcelona taraftarlığının dünya genelinde Katalanlara sağladığı sempatinin yanı sıra Katalonya’daki bağımsızlık talebi, Kürtler için özerklikten bağımsızlığa geçişin bir örneği olarak desteklenirken solcular tarafından da kendi kaderini tayin hakkı mücadelesinin bir yansıması olarak desteklendi. Liberaller ise silahlı mücadeleye başvurmadan kazanılan demokratik hakların bir göstergesi olarak destekledi bu talebi. Elbette benim burada yaptığım bu kaba ayrımla aynı dertten muzdarip bir şekilde “Olayın arka planında ne var, kurulacak yeni devlet nasıl bir devlet olacak?” sorularını pek kimse tartışmadı. “Nasıl olacak bu iş, neden şimdi bağımsızlık?” sorularına da –birkaç köşe ve değerlendirme yazısı dışında[1]– pek takılan olmadı. Bu yazı, bu sürecin arka planını bilelim ve bu veriler üzerinden tartışalım diye kaleme alınmıştır.”

12/11/2015

Hakikatin Ortaya Çıkarılmasında Toplumsal Mücadele Alanı: Toplu Mezarlar

“Zorla kaybetme, 1960’larda Latin Amerika ülkelerindeki dikta rejimlerin muhaliflere karşı yoğun olarak kullandığı bir yöntemtir.  Zorla kaybetmelerle birlikte toplu mezarlar kayıpların bedenlerinin yok edilmesi için yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Zorla kaybetme ve toplu mezarlar çatışma sonrası barışın tesisi, toplumsal hafızanın yeniden inşası ve geçmişle yüzleşmenin sağlanabilmesi için en önemli insan hakları sorunu haline gelmiştir.”

09/08/2015

Yerelleşmenin ve Evrenselleşmenin Ötesinde Kürt Sorununu Yeniden Düşünmek

“Türkler kültürel olarak daha üstün olduklarına dair fantezilerinden kopmadıkları sürece, bu devletin ve toprağın otantik sahibi olduklarına dair kanılarını devam ettirdikleri sürece, devletle kurdukları yakın ahbaplık ilişkilerine mesafe koymadıkları sürece, felaketlerden, utançtan milli gurur devşiren resmi tarihlerinden azade olmadıkları sürece Türk sorunu çözülemez.”

27/07/2015

Aktörün Perspektifinden Demokratik Özerkliğe Bakmak: Kürt Siyasal Hareketinin Demokratik Özerklik Yaklaşımı

“Devleti, kapitalizmi, temsili demokrasiyi, hiyerarşik toplumsal ilişkileri, doğanın sömürgeleştirilmesini ve patriyarkayı aşmayı, dönüştürmeyi ve sınırlandırmayı politik bir mücadele ufku olarak önüne koyduğu içindir ki demokratik özerklik, kapsamlı, karmaşık, kimi zaman çelişkili teorik ve kuramsal bir yelpazede salınmaktadır. Platon’a atfedilen anonim bir sözün ifade ettiği gibi ‘filozof çelişkileriyle bir insandır’. Biz bu makalede, bu çelişkiyi, kapsamı ve karmaşayı aktörün perspektifinden bir nebze olsun anlamayı, basitleştirmeyi ve açıklamayı denedik.”

16/06/2015

Pages: 1 2 3