“Kesişen Yollardan Daralan Alanlara: Türkiye’de Kadın ve LGBTİ+ Örgütlerinin Barış Mücadelesi” araştırma raporu yayında!

0 Posted by - 21/09/2021 - Barış ve Toplumsal Cinsiyet, Rapor

Güley Bor, Güneş Daşlı ve Nisan Alıcı tarafından kaleme alınan bu araştırma raporunda, Türkiye’de barış mücadelesi yürüten kadın ve LGBTİ+ örgütlerinin barış anlayışlarını ve mücadele pratiklerini, Türkiye’de Kürt sorununa dayalı çatışmanın barışa evrilmesi için gerçekleşmiş çözüm sürecini merkeze alarak inceliyoruz. 2013-2015 yılları arasındaki çözüm süreci etrafında barış çalışmaları yürütmüş farklı kadın ve LGBTİ+ örgütlerinden katılımcılar ile yaptığımız derinlemesine mülakatlar ile toplumsal cinsiyet odağına sahip örgütlerin barış mücadelesi deneyimlerine yakından bakıyoruz. Rapor ile hem toplumsal cinsiyet ve barış ilişkisi çerçevesinde önemli bulduğumuz bazı kavramları tartışıyoruz, hem de barış umudunun en yoğun olduğu döneme toplumsal aktörler gözünden bakarak ileride oluşabilecek süreçler için bir kayıt bırakmayı hedefliyoruz.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.