İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

Türkiye’de kurulu, Genel Merkezi Kavaklıdere Mah. Beykoz Sk. No: 14/5 Çankaya/Ankara adresinde bulunan, Kavaklıdere Vergi Dairesi, 2910832894 no’ lu vergi mükellefi Demokrasi, Barış ve Alternatif Politikalar Araştırma Derneği (DEMOS)  (“Dernek” olarak anılacaktır); veri sorumlusu olarak www.demos.org.tr/ internet sitesini ziyaret edenlerin gizliliğini korumaya önem vermektedir. İşbu metin kapsamında Çerez ve Gizlilik Politikası hakkında açıklamalar ve bilgilendirmeler yapılmaktadır. 

VERİ SAHİPLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ

Dernek’in internet sitesini ziyaret ettiğinizde elde edilen kişisel veriler, Dernek tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında işlenebilecektir. Detaylı bilgi içeren Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası için tıklayınız.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
www.demos.org.tr/  adresindeki web sitemizi ziyaret kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla ŞİRKET tarafından KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine göre işlenebilecektir:

Kişisel verileriniz;

 • Hukuki güvenliğin sağlanması,
 • Derneğimiz tarafından hazırlanan aylık e-bültenlerimizin paylaşılması,
 • Derneğimize gönüllü katkı sunmak isteyenlerin belirlenmesi ve iletişime geçilmesi, 
 • Derneğimiz yayınlarının talep edenlerin adreslerine gönderilmesi, 
 • Kamu kurum kuruluşları ve diğer kuruluşlarla ilişkilerin sürdürülmesi,
 • Destek hizmetleri ile yükümlülüklerinin, kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Aplikasyonların hazırlanması ve sürdürülmesi,
 • Mali konuların takip edilmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, 
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Talep / şikayetlerin takibi,
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Derneğimizin taraf olduğu dava ve icra takiplerinin yürütülmesi,
 • Bilişim ve şebeke işletim sistemi alt yapısının kurulması, işletilmesi ve yedeklenmesi.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI VE AKTARIMIN AMAÇLARI

www.demos.org.tr/  adresindeki web sitemizi ziyaret kapsamında elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

www.demos.org.tr/ adresindeki web sitemizi ziyaret kapsamında kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda yer alan veri işleme şartlarına uygun olarak internet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla teknik iletişim dosyaları olarak adlandırılan çerezler (cookies) vasıtasıyla toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNE YÖNELİK ALINAN TEDBİRLER

Dernek tarafından kişisel verilerin korunmasına ve veri güvenliğinin sağlanmasına verilen önem ve Kanun’un 12. maddesine uygun olarak veri güvenliğinin sağlanması için,

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

ÇEREZ NEDİR VE NEDEN KULLANILMAKTADIR?

www.demos.org.tr/ adresindeki web sitemizden faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerez (cookies) kullanıyoruz. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizin kullanımında etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız.

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. İnternet sitemizde çerez kullanılmasındaki amaçlar şunlardır:

 • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
 • İnternet sitesini iyileştirmek ve internet sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek,
 • İnternet sitesinin, ziyaretçilerimizin ve Dernek’in teknik güvenliğini sağlamak,
 • İnternet sitesinin performansına ilişkin istatistiki bilgileri edinmek, değerlendirmek ve iyileştirmek.

İNTERNET SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZ TÜRLERİ

Oturum Çerezleri (Session Cookies)

Web sitemizdeki ziyaretçilerimizin ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezler olarak tanımlanmaktadır. Oturum çerezlerinin kullanılmasındaki amacımız ziyaretiniz süresince web sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.

Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies)

Kalıcı çerezler web sitemizin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Kalıcı çerezler sonraki ziyaretlerinizde tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda saklanır. Kalıcı çerezler sayesinde web sitemizi aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda web sitemiz tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve varsa, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir.

Kişiselleştirme Çerezleri (Customization Cookies)

Kişiselleştirme çerezleri kullanıcıların tercihlerini farklı internet sitesinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezler olarak tanımlanmaktadır. 

Analitik Çerezler (Analytical Cookies)

Analitik çerezler ile internet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, giriş-çıkış yapılan sayfalar, ziyaretçilerin sayfada ne kadar süre geçirdiği, internet sitesi ziyaret saatleri, tekrar ziyaret edip etmediği gibi analitik verilerin değerlendirilmesini sağlayan çerezler olarak tanımlanmaktadır. 

ÇEREZLERİN ENGELLENMESİ

İnternet sitesi ziyaretiniz esnasında tarafımızca çerez (cookies) olarak adlandırılan yukarıdaki verilerin toplanmasını kabul etmiyorsanız çerezleri engelleme hakkınız bulunduğu bilgilerinize sunarız. Çerez kullanımını engellemek için kullandığınız web tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz. Aşağıda kullandığınız tarayıcı türlerine göre çerezleri engelleyebileceğiniz link bilgileri de paylaşılmaktadır. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizin kullanımını etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız.

Adobe Analytics

         

         http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

AOL

         https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser

Google Adwords

         https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Google Analytics

          https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Internet Explorer

          https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox

          http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera                      

          http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari:

       

          https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

www.demos.org.tr/ adresindeki web sitemizi ziyaret ettiğinizde kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu beyan etmekteyiz. KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

•Hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğimizi öğrenebilir, eğer işliyorsak veya işlemişsek, buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz.

•Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenebilirsiniz.

•Kişisel verilerinizin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenebilirsiniz.

•Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve bu verilerin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.

•Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

•Kişisel verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.

•Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

•Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Dernek için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Dernek’in internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ ’in 5. maddesinde şartlara uymak kaydıyla aşağıdaki şekillerde yapabilirsiniz:

 • Yukarıda yer alan adresimize yazılı ve ıslak imzalı dilekçeyi posta ile,
 • [email protected] adresine göndereceğiniz e-posta ile,
 • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanmış dilekçe ile,

Dernek tarafından talebinizin niteliğine ve başvuru yönteminize göre başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi, kişisel haklarınızın ihlalinin önlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, telefonla teyit, kimliği ispat edici belge talebi gibi) isteyebiliriz.  

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu ile gönderilir.

ÇEREZ VE GİZLİLİK POLİTİKASININ YÜRÜRLÜĞÜ

Yukarıda detaylarını paylaştığımız kişisel verilerin işlenmesi, çerez ve gizlilik politikası www.demos.org.tr adresindeki web sitemizde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bazı maddelerde ya da politikanın tümünde güncelleme yapılması durumunda güncelleme yapıldığı da yine burada ilan edilecektir. 

Konuyla ilgili veri sahibi başvurularını yukarıda belirttiğimiz yöntemlerle tarafımıza ulaştırabilirsiniz.

İnternet sitesi aracılığıyla kişisel verilerin işlenmesi, çerez kullanımı ve gizlilik politikası metnini web sitesi ziyaretçilerimizin ve kullanıcılarımızın bilgilerine sunarız.