TOPLUMSAL HAREKETLER

Günümüzde dünyanın her yerindeki toplumsal hareketler, baskıya, ekonomik dışlanmaya, ayrımcılığa, ırkçılığa, savaşa, doğanın tahribatına karşı ve kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği için mücadele yürütüyor. Bu hareketler, toplumsal sorunlara dikkat çekme, insanların düşünme biçimlerini şekillendirme konularında önemli rol oynarken sadece hükümet politikalarının değil aynı zamanda insanların gündelik yaşam pratiklerinin değişmesinde de rol oynamaktadır. Toplumsal hareketler, hedefledikleri amaçlar, siyaset yapma yöntemleri ve eylem biçimleri bakımından birbirinden farklıdır. Kimi hareketler sadece kamusal görünürlüğü ön plana çıkarıyor, hükümet liderlerine yönelik talepler öne sürüyor, kimileri radikal dönüşümleri destekliyor, bazıları ise kendilerine yönelik pratiklerin defacto hayata geçirilmesiyle değişim arayışı içinde.

DEMOS toplumsal hareketler çalışmaları, bu türden çeşitli toplumsal hareket taktiklerinin, söylem ve yöntemlerinin araştırılmasıyla bu deneyimlerden üretken bir öğrenmenin ortaya çıkmasını hedefler.


BU ALANDAKİ SON ÇALIŞMALAR:

3 kisi_logoRÖPORTAJ: Sömürge Karşıtı Mücadele ve Çokkültürlü Toplumun Meydan Okumaları: Hindistan’da Köy Cumhuriyetleri, Komlar ve Konfederalizm