ORTADOĞU

Ortadoğu her zaman uluslararası siyasetin merkezinde olan ve tarihi sadece egemen güçler tarafından yazılmış bir coğrafyadır. Bununla birlikte, yok sayılan düşünsel akımlar, eşitlikçi ve özgürlükçü hareketler de Ortadoğu siyasetinin belirleyici güçleri arasındadır. Resmi söylem ve dogmatik devlet yapıları, sürekli bu güçleri bastırmaya çalışmıştır. Egemen sistemin yumuşaması ve dönüşümünde bu hareketlerin rolleri etkili olmuştur. Mevcut Ortadoğu araştırmalarında, bu toplumsal güçlerin ve halkların komünal, eşitlikçi tarihi göz ardı edilmektedir. Oysaki bu hareketler toplumsal gerçeklik olup toplumsal değerleri ve ilkeleri üretir.
Bu toplumsal hareketler, güçlü taban hareketi olma özelliğinin yanı sıra çoğu zaman enternasyonel bir boyut da kazanmıştır. Fakat bunlardan bazıları iktidar ve hegemonik güçlerle yaptığı ortaklık nedeniyle demokratik niteliklerini yitirmiştir.
DEMOS, Ortadoğu’da görülmeyen toplumsal güçlerin demokratik- komünal ve eşitlikçi tarihinden ve de farklı hakikat anlayışına dayanan toplumsal örgüsünden hareketle araştırmalar yürütür. Bu yaklaşım temelinde, merkezi uygarlık güçlerinden çok demokratik- komünal hareketlerin perspektifini çalışmalarında esas alır.


BU ALANDAKİ SON ÇALIŞMALAR:

3 kisi_logoMAKALE: Süreci ve Bugünü İmralı Notları’ndan Okumak

 

3 kisi_logo

RÖPORTAJ: Anadilinde Eğitim Konusunda Kararı “Uzmanlar” Değil Halk Vermeli

 

3 kisi_logoRÖPORTAJ: Radikal İslam Nasıl Örgütlendi? Hizbullah ve İŞİD’in Toplumsal Dinamikleri-2

 

3 kisi_logo

RÖPORTAJ: Radikal İslam Nasıl Örgütlendi? Hizbullah ve IŞİD’in Toplumsal Dinamikleri-1

 

 3 kisi_logoRÖPORTAJ: Ortadoğu’da Toplumsal Hareketler ve Geçiş Dönemi Adaleti

 

3 kisi_logo

RÖPORTAJ: “Daiş bir boşluktan doğmadı* Kamran Matin’le Röportaj