Odağımızdakiler #7: Ortadoğu’da Çatışma Dinamikleri ve Kürt Sorunu (II)

0 Posted by - 16/11/2020 - Barış ve Uzlaşma, DEMOS’tan Sesler, Podcast

İki parçadan oluşan Odağımızdakiler serisinin ikinci bölümünde Kürt sorununun bölgedeki dinamiklerle ne kadar iç içe geçtiğini göstermeyi hedefliyoruz. Geçen bölümde bıraktığımız yerden iki tartışmayı ele alıyoruz: uzun erimli bir çatışma dinamiği olarak Kürt sorunu, ve bölgede var olan diğer çatışma dinamiklerinin Kürt sorunu üzerine etkisi. Şu sorulara yanıt arıyoruz: Kürt sorunu nedir ve bölgenin sorunlu inşasıyla nasıl bir ilişkisi vardır? Bölgesel dönüşümler Kürt sorununu nasıl etkiliyor? #KürtSorunu #OrtadoğudaÇatışmaDinamikleri #Çatışma #Barış #Ortadoğu