Odağımızdakiler #6: Ortadoğu’da Çatışma Dinamikleri ve Kürt Sorunu (I)

0 Posted by - 07/11/2020 - Barış ve Uzlaşma, DEMOS’tan Sesler, Podcast

İki parçadan oluşan bu Odağımızdakiler serisinin ilk bölümünde Ortadoğu’daki çatışma dinamiklerini anlamayı hedefliyoruz. Ortadoğu’daki çatışmalara kaynaklık eden ve bölgenin sorunlu tarihsel inşasından ileri gelen yapıları ve fay hatlarını anlamak, onların Türkiye’deki barış mücadelesine olası etkilerini öngörmek açısından hayati öneme sahip olduğundan, temelde şu sorulara yanıt arıyoruz: Ortadoğu’daki çatışmalara kaynaklık eden toplumsal ve siyasi yapılar neler? Bölgedeki çatışmalı konular ve alanlar birbirini nasıl etkiliyor? İktidar ilişkilerinin şekillenişi ve devletlerin tarihsel karakterleri nasıl mekanizmalar üzerine kurulu? #KürtSorunu #OrtadoğudaÇatışmaDinamikleri #Çatışma #Barış #Ortadoğu