Kolombiya Barış Sürecine Toplumsal Cinsiyet Açısından Bakmak

0 Posted by - - Araştırma Projesi

Kolombiya’daki silahlı çatışmayı bitirmeyi hedefleyen barış anlaşmasından bir yıl sonra, barış üzerine çalışanlar devam eden gelişmeleri halen yakından izlemekte. Tartışmaların merkezinde, kadın ve LGBTİ hareketinin yoğun uğraşları sonucunda sürece dahil edilen toplumsal cinsiyet bakış açısı yer alıyor. Araştırma ekibimiz buradan hareketle barış sürecini toplumsal cinsiyet perspektifinden analiz etmek için çalışıyor. Toplumsal cinsiyetin dahil edilmesi açısından özgün unsurlar içeren bu sürecin eleştirel analizinin, Türkiye’de barışın imkanlarını farklı bir bakış açısından ele almaya katkı sunacağına inanıyoruz.

Araştırmamız aşağıdaki temel başlıklara odaklanmaktadır:

  • Geçiş dönemi adaleti mekanizmaları
  • Zorla yerinden edilme, zorla kaybetme ve cinsel şiddet mağdurları için onarım ve tazminat
  • Kadınların ve LGBTİ’lerin barış görüşmeleri sırasında ve sonrasındaki karar alma mekanizmalarına katılımı
  • Yerli, Afro-Kolombiyalı ve siyah kadınların barış görüşmeleri sırasında ve sonrasındaki karar alma mekanizmalarına katılımı
  • Genelde kadın ve LGBTİ’lerin, özelde eski savaşçıların siyasal süreçlere katılımı

Projemiz dört temel ayak üzerine kurulu:

  1. Kolombiya’nın çeşitli şehirlerinde saha çalışması yürütmek: Bu aşama; barış ve toplumsal cinsiyet alanında çalışan yerli, Afro-Kolombiyalı, LGBTİ ve kadın örgütlerinden oluşan taban örgütlerinin temsilcileriyle derinlemesine mülakatları içermektedir.
  2. Araştırma sonuçlarına dayalı Türkçe ve İngilizce rapor yayınlamak
  3. Türkiye ve yurtdışında yuvarlak masa toplantıları ve atölyelerle araştırma sonuçlarını tartışmak
  4. Kolombiya barış sürecinin çevrimiçi bir haritasını ve zaman çizelgesini oluşturmak

PROJEYE DESTEK VERENLER