İNSAN HAKLARI, VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ

Her iktidar biçimi, belirli bir biçimde davranma ve yaşama yönünde kendine has sistemli bir yönetim tekniğine yaslanır. Toplumsal ve bireysel pratiklerin düzenlenmesi, üretilmesi/yeniden üretilmesi, sınırlandırılması ve akışlara dair kontrol süreçleri, hayat ve siyaset arasındaki ilişkinin nasıl tanımlandığı ile doğrudan ilişkilidir.  Yaşama dair siyasetin nasıl işlediği sorusu, yaşam ve siyaset arasındaki ilişkinin nasıl kurulduğunu, bu ilişkinin örtük yada açık ön kabullerinin neler olduğunu ve sonuç ve etkilerinin asıl olarak hangi çerçevede ele alınması gerektiğine ilişkin cevapları verecek olan sorudur.

İktidar süreçleri, bilgi pratikleri/hakikat rejimleri ve özneleşme biçimlerini çözümlemek, bu mekanizmaların işlemesi adına kenara itilen, değersizleştirilen ve dışlananların neler olduğunu kavramak ve var olanın başka türlü olmasının imkân ve sınırlarını yeniden düşünmek adına yaşam ve siyaset arasında kurulan ilişkinin irdelenmesi özel bir önem taşımaktadır. DEMOS, bu amaçla insan hakları kavramının kendisini bir sorun alanı olarak ele alır ve özellikle hakikat hakkı bağlamında ana akım insan hakları anlayışlarının sınırlarına yönelik çalışmalar yürütür.


BU ALANDAKİ SON ÇALIŞMALAR:

3 kisi_logoMAKALE: Ebu Gureyb ve Ötesi: Arzu Makinesinin Bir Genişlemesi Olarak İşkence

 

3 kisi_logo ANALİZ: Dışlama “İmkanı”: Mültecilik Bağlamında Kriz, Aciliyet ve İnsancıllık Söylemleri

 

3 kisi_logoRÖPORTAJ: Anadilinde Eğitim Konusunda Kararı “Uzmanlar” Değil Halk Vermeli