İlkelerimiz

Toplumsal cinsiyet perspektifi

DEMOS toplumsal cinsiyeti ayrı bir çalışma alanı olarak değil, tüm çalışma alanlarını kesen bir temel eksen olarak ele alır ve kadın ve/veya LGBTİ+’ların deneyimlerini görünür kılacak kapsayıcı bir toplumsal cinsiyet perspektifi benimser.

 

Özne odaklılık

Hak temelli yaklaşımın üzerine inşa ettiğimiz özne odaklılık uyarınca DEMOS bilgi üretiminde de hak öznesini odağa alır, öznelerin çeşitli ve kesişimsel failliklerine alan açar ve hak mücadeleleriyle dayanışır.

 

Tabandan yukarı bakış

DEMOS, kalıcı barışın ancak tabandan yukarı bir bakış açısı benimsenerek ve toplumsal grupların kendi pratikleri esas alınarak gerçekleşebileceğini kabul eder.