Skip to main content
Haberler

DEMOS İdari ve Mali İşler Koordinatörü Çalışma Arkadaşı Arıyor!

Yazar: 20 Eylül 2023No Comments4 ' okuma süresi

 

Sözleşme Türü: Yarı zamanlı (%50), 12 ay
Başlangıç ve Bitiş Tarihi: Ekim 2023 – Eylül 2024
Çalışma Yeri: Ankara, DEMOS Ofisi
Çalışma Saatleri: 09:00 – 18:00 (Haftada 2.5 gün)
Ödenecek Net Maaş: 15.000 TL
(Döviz kurundaki değişimler doğrultusunda maaşlarda iyileştirme yapılması söz konusu olabilir.)

Aranan Nitelikler:

 • Türkiye’de insan hakları, toplumsal cinsiyet, barış alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin içerisinde bulunduğu durum ve karşılaştığı güçlüklere dair bilgi sahibi olmak (sivil toplumda gönüllü veya profesyonel deneyime sahip olmak tercih sebebidir),
 • Üniversitelerin İktisat, İşletme, Muhasebe, Maliye vb. lisans bölümlerinden mezun,
 • Daha önce benzer pozisyonda iş tecrübesi,
 • Microsoft Office programlarına hakimiyet,
 • Bilgisayar ve diğer ofis ekipmanları hakkında teknik bilgi,
 • Dikkatli çalışma ve detaylara özen gösterme becerisi,
 • Ekip çalışmasına yatkınlık,
 • Kendi işini planlamak ve organize etmek konusunda deneyimli,
 • Barışçıl, açık ve şeffaf iletişim,
 • Tercihen İngilizce yazma ve konuşma becerisi.

Görev ve Sorumluluklar:

Mali İşler

 • Derneğin günlük muhasebe kayıtlarını içeren mali arşivinin (dijital ve basılı kopya) düzenli olarak tutulması,
 • Hazırlanan arşivin aylık olarak Mali Müşavir’e kontrole sunulması,
 • Sayman ve Genel Koordinatör ile birlikte ödeme işlemlerinin takibi,
 • Çalışan maaş ve SGK tahakkuklarının yasal süresinde ödenmesinin sağlanması,
 • Derneğin tüm projelerine ilişkin fiş ve faturaların harcama bütçelerine eklenmesi ve muhasebe kayıtlarının tutulması,
 • Faturasız hizmet alımları için sözleşmelerin hazırlanması, gider pusulalarının düzenlenmesi,
 • Mali tüm süreçlerin (satın alımlar, sözleşmeler vb.) DEMOS’un Finans Yönetimi Prosedürü’ne, tabi olunan kanuni düzenlemelere ve varsa hibe sağlayıcının şartnamesine uygun yürütülmesi, projeler kapsamında gereken hizmet ve mal satın almaların bu kapsamda gerçekleştirilmesi
 • Muhtasar beyanname için gerekli olan tüm belgelerin her ay mali müşavire gönderilmesi,
 • Hibe sağlayıcılara sunulan finansal raporların hazırlanmasında Genel Koordinatöre ve proje yöneticilerine destek verilmesi,
 • Yönetim Kurulu Başkanı, Sayman, Genel Koordinatör ve Kaynak Geliştirme Uzmanı ile yıllık bütçelerin hazırlanması, yıl boyunca takip edilmesi ve Yönetim Kurulu’na raporlanması,
 • Kaynak Geliştirme Uzmanı ve Yönetim Kurulu ile yeni projelerin bütçelerinin hazırlanması,
 • Olası bir idari denetim durumunda Yönetim Kurulu Başkanı, Sayman ve Genel Koordinatör ile birlikte denetimde hazır bulunulması.

İdari İşler

 • Derneğin tüm kişisel verilerinin kanuna uygun bir şekilde toplandığından emin olunması, hukuki süreçlerin takip edilmesi bankalar ve noter, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kamu kurumları nezdinde derneğin temsil edilmesi,
 • Yurt dışı yardım bildirimi, üyelik işlemleri, Genel Kurul ve dernek organlarındaki değişiklik bildirimi, Dernekler Beyannamesi gibi İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüyle ilgili işlerin takibi,
 • Gelen giden evrak takibinin ve defter kaydının yapılması,
 • Demirbaş kaydının tutulması ve demirbaşların zimmetlenmesi ve fiziki takibinin yapılması,
 • Yıllık iç ve dış denetimler için gerekli hazırlığın yapılması ve hazırlanan raporlar için proje yöneticilerine destek verilmesi,
 • Yönetim kurulu kararlarının karar defterine yazılması ve gerekli imzaların takibi.

Adaylar, fotoğrafsız özgeçmişlerini ve bir sayfayı geçmeyecek niyet mektuplarını, önceki iş deneyimlerinde (gönüllü ya da profesyonel) birlikte çalışmış oldukları iki koordinatörün/süpervizörün/yöneticinin veya eğitim aldıkları kurumdaki iki akademisyenin referans bilgileri ile birlikte 1 Ekim 2023 saat 18.00’e kadar [email protected] adresine gönderebilirler. Konu kısmına “İdari ve Mali İşler Koordinatörü” yazılması rica olunur.

DEMOS hakkında

Demokrasi, Barış ve Alternatif Politikalar Araştırma Derneği (DEMOS), 2015 yılında, sosyal bilimler alanında çalışan ve bilgi üretimini ortaklaştırmayı amaçlayan kişiler tarafından Ankara merkezli olarak kuruldu. Kurulduğu günden bu yana geniş anlamıyla barış çalışmaları etrafında araştırmalar yaptı, Türkiye ve dünyadan örnekleri inceledi. Bunları yaparken toplumsal cinsiyet bakış açısını merkeze aldı.

DEMOS, toplumsal barışın tesis edildiği, bütün kimliklerin eşitlik içinde yaşadığı bir toplum hayal eder. Bu doğrultuda araştırmalar, analizler ve çeviriler yapar ve bunları paylaşır. DEMOS hak özneleri, toplumsal barış mücadelesi veren örgütler, aktivistler ve araştırmacılar için ve onlarla birlikte eleştirel ve erişilebilir bilgi üretir. Bu bilgiyi basılı ve dijital yayınlar, podcast’ler, konferanslar, atölyeler, seminerler vb. aracılığıyla paylaşır. DEMOS böylece hak öznelerini ve tabanda toplumsal barış mücadelesi veren örgütleri güncel tartışmalardan, eleştirel yaklaşımlardan ve alandaki uluslararası gelişmelerden haberdar eder, destekler ve öznelerle birlikte güçlenme için çalışır.

DEMOS işe alım süreçlerinde yaş, din, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, etnik köken, engellilik ve benzeri sebeplere dayalı ayrımcılık yoktur.

Sayfayı PDF olarak görüntüleyin

Alıcı adı: Demokrasi Barış ve Alternatif Politikalar Araştırma Derneği
(İsmin tamamı sığmayabiliyor, sığdığı kadarını yazabilirsin. DEMOS kısaltmasıyla gönderilen tutarlar iade oluyor.)

Banka: İş Bankası 

Şube: Akay/Ankara (4201)

IBAN: TR23 0006 4000 0014 2011 3048 27