Toplumsal Hafıza

Toplumsal hafıza, sahip olduğu dinamizm itibariyle yaşadığımız çevreden, bu çevrede meydana gelen toplumsal, kültürel ve siyasal dönüşümden ayrı düşünülemez. Bellek, toplumsal ve de politik olarak inşa edilir. Bu sebeple, çatışma dönüşümü ve barış inşası süreçlerinde hayati bir öneme sahiptir.

DEMOS, muktedirin kendi hakikatini dayattığı, ulusal tarih yazımı gibi mekanizmalar aracılığı ile oluşturulan, statik bir bellek inşasına eleştirel bir perspektifle yaklaşır; hafızanın dinamik bir mücadele alanı olduğunu savunur. Hafızayı özne odaklı bir perspektifle ele alarak kolektif hafızanın da homojen bir yapı göstermediğinin, farklı toplumsal öznelerin farklı toplumsal hafızalara sahip olduğunun altını çizer. Bu farklılıkların gözetilmesi ile; mağdurların adalet talebinin karşılanması, hakikatin ortaya çıkarılması ve kalıcı bir barış inşası süreci mümkün olur.

  • Browsing Category:
  • Toplumsal Hafıza
Devamını Yükle Tamamı Yüklendi