BARIŞ VE GEÇMİŞLE YÜZLEŞME

Barış, yalnızca çatışmanın son bulması ve savaşsızlık haline geçilmesi demek değildir. “Pozitif barış” olarak adlandırılan duruma geçilmesi için çatışmayı yeniden ortaya çıkarabilecek tüm koşulların ortadan kaldırılmasını kapsayan ve geçmişle hesaplaşmayı hedefleyen uzun bir süreçten geçmek gerekir. Yapısal şiddetin nedenleri ve çözümleri üzerine düşünmek, şiddeti ve çatışmayı ortaya çıkaran tüm toplumsal koşulları irdeleyerek geçmiş dönemin ağır insan hakkı ihlallerinin bir daha yaşanmaması için alınması gereken önlemleri belirlemek, barış süreçlerinin temel karakterini oluşturmaktadır. Bu nedenle, mağdurların adalet talebinin karşılanması ve hakikatin ortaya çıkarılması yönünde yapılacak çalışmalar yoluyla geçmişin işlenmesi, kalıcı bir barışın inşa edilmesi sürecine ışık tutacaktır.

Dünyada gerçekleşmiş olan barış süreçlerinin gösterdiği gibi, her çatışmanın o coğrafyaya dair toplumsal, ekonomik ve siyasi dinamiklerinden kaynaklanan özgün koşulları vardır. Toplumsal barışın inşa edilebilmesi için içinden geçilmesi gereken süreçler de bu koşullara göre her durum için yeniden belirlenmelidir.

Bu noktadan hareketle DEMOS, barışın toplumsallaşmasına katkı sunabilecek dünya deneyimlerini inceleyerek, pratik alandan ve barış çalışmaları literatüründen yararlanarak kalıcı barışın inşası için gerekli olan mekanizmaları kurmanın yollarını araştırır. Tabandan ve yerelden geliştirilen barış ve geçiş dönemi adaleti mücadelelerini araştırır. Çalışmalarında, barışın inşasında kadınların rolünü öne çıkaran ve toplumsal cinsiyet bakış açısını içeren yaklaşımları esas alır. Buna ek olarak yürüteceği projelerle toplumsal bellek üzerine çalışır ve geçmişin ağırlığıyla, onu unutarak değil hatırlayarak hesaplaşmanın önünü açmayı hedefler.


 

BU ALANDAKİ SON ÇALIŞMALAR:

3 kisi_logoRAPOR: Barış ve Toplumsal Cinsiyet: Kolombiya Barış Süreci

 

3 kisi_logo

ÇEVRİMİÇİ KÜTÜPHANE: Kadınların Çevrimiçi Kütüphanesi

 

3 kisi_logo

KİTAP: Kadınların Barış Mücadelesinde Dünya Deneyimleri

 

3 kisi_logo

RAPOR: DİYALOGTAN ÇATIŞMA SÜRECİ: Olaylar, Tarihler, Kırılmalar ve Öneriler

 

3 kisi_logo

RÖPORTAJ: Feminizm, Savaş ve Çatışma Çözümünde Kadınların Rolü

 

3 kisi_logo

RÖPORTAJ: Çatışma Çözümüne Sosyal Psikolojiden Bakmak

 

3 kisi_logo

MAKALE: Hakikatin Ortaya Çıkarılmasında Toplumsal Mücadele Alanı: Toplu Mezarlar

 

3 kisi_logo

 ANALİZ: Kimlik ve Cinsiyet: Yugoslavya’daki Etnik Çatışmada Cinsiyetin Rolü

 

DEVAM EDEN PROJELER: